अखिल माळी समाजाचा राज्यव्यापी भव्य वधू–वर व पालक परिचय मेळावा शनिवार दि. २८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सकाळी ०९.०० वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. स्थळ – कै . अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह-पुणे-नाशिक रोड ,इंद्रायणी मंगल कार्यलयाच्या समोर ,भोसरी ,पुणे – ३९.

अध्यक्षीय संदेश

श्री शिवाजी खंडू माळी
आमच्याबद्दल थोड काही...

Page 1 of 2 2 1

Follow Us :

Total Visitors : Web Counter